Deel deze pagina:

De VJF wil dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier de judosport kan beoefenen, een leven lang. Ook de judosport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, algemeen welbevinden, competentieversterking en zelfontwikkeling, sociale cohesie...

Het ethisch sporten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid én ook van de Vlaamse Judofederatie. 

Ethisch sporten kadert rond drie pijlers: 

  • individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele),
  • fair play 
  • sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

Het belang van het kind en de jongere verdient binnen deze pijlers onze bijzondere aandacht.

Ook binnen de judosport is het cruciaal dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en dat de VJF hierin een zichtbaar beleid voert op het vlak van goed bestuur en brede kwaliteit.  

De VJF investeert alvast in de ethische waarden en wij willen onze judoclubs stimuleren en aanzetten tot een gezonde sportbeoefening en het nastreven van een ethisch sportklimaat. Hang de posters van de VJF gedragscodes alvast zichtbaar uit in je dojo.

Geweld en misbruik zijn totaal uit den boze en worden niet getollereerd. Bekijk op de onderstaande linken welke preventieve en concrete maatregelen je kan nemen.

Sponsors

Sponsors